Klubbverksamhet

Syftet med Cygnaei Hem och skolas klubbar är att komplettera skolans klubbutbud och erbjuda eleverna i årskurs 3 och 4 möjlighet till hobbyverksamhet och gemenskap efter skoldagen. 

Den här verksamheten möjliggörs med hjälp av bidrag från bland annat Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. 

Klubbar hösten 2023

LEGO-klubben (åk 3-4) - NY TID & PLATS FINNS

Vi använder programmet Young Engineers - Lego Challenge, vars mål är att stödja barnens förmåga att tänka kreativt, lära sig mera om vetenskap, teknik och matematik på ett roligt sätt, utveckla sin motorik samt stärka sin sociala samverkan. På lektionerna bygger vi motoriserade legomodeller och gör spännande lego-experiment.

Tid: Fredagar 8.9-1.12 kl. 14.15-15.15 (ingen klubb under höstlovet)
Plats: Cygnaeus
Antal klubbisar: minst 8, max 30
Pris: 70€
Klubbledare: Alena Nemna

Länk till anmälan: anmälan

Pågående klubbar

Schackklubben (åk 3-4)

Måndagar 4.9-27.11 kl. 14.15–15.45  (ingen klubb under höstlovet)

Programmeringsklubben (åk 3-4)

Tid: Tisdag 5.9- 12.12 kl. 14.15-15.15 och 15:30-16:30 (ingen klubb under höstlovet)

Deckarklubb (åk 3-4)

Tid: Onsdagar 6.9- 29.11 kl. 14.15-15.15 (ingen klubb under höstlovet)

Bollklubben (åk 3-4)

Onsdagar 6.9- 29.11 kl. 14:15-15:15 (ingen klubb under höstlovet)

Dans, sång, lek & pyssel på Brage (åk 3-4)

Onsdagar 6.9- 29.11 kl. 14.15-15.30 (ingen klubb under höstlovet)

Snickarklubben (åk 3-4)

Torsdag 7.9- 30.11 kl. 14.15-15.15 och 15:15-16:15 (ingen klubb under höstlovet )

Matlagningsklubb (åk 3-4)

Torsdagar 7.9- 30.11 kl. 14:45-16:45 (ingen klubb under höstlovet)

Glada ögonblick 2022-2023

Ett stort tack till alla klubbledare och klubbisar för det här läsårets verksamhet! De flesta klubbarna har varit fullsatta och uppskattats.

Anmälningar och betalning

Anmälning görs elektroniskt via formulär (länkar ovan). Anmälningarna registreras i den ordning formulären sparas elektroniskt. När max antal anmälningar gjorts stängs formuläret. Använd “Kölistan” ifall max antal anmälningar är uppnått och ni fortsättningsvis önskar delta.

Anmälningen är giltig endast efter utförd betalning. Betala in klubbavgiften per klubb och deltagare på Cygnaei Hem och Skolas bankkonto FI 5040 5511 5000 2263 eller Hem och Skolas eget MobilePay-nummer 60077. Glöm inte att ange barnets namn som referens, annars kan vi inte koppla betalningen till en klubbis. 

Övrig information

Klubbdeltagarna är inte försäkrade under klubbtid. Deltagandet sker på den egna förälderns ansvar.

Om klubben arrangeras på annan plats än skolan så tar sig barnen dit på egen hand.

De elever som ska delta i en klubb kan inte bli och vänta på skolgården, den är upptagen av föris och eftis.

Frågor?

Kontakta gärna oss på cygnaei.hemochskola@gmail.com eller direkt till Klubbansvarig Christoffer på christoffer@landtman.fi

Följ & gilla oss på Facebook eller Instagram så missar du inget!

Kom ihåg: Skicka ett meddelande till cygnaei.hemochskola@gmail.com för att anmäla ditt barn.