Publiceringsstrategi för Whatsapp-kanaler

Sedan hösten 2023 jobbar föreningen Cygnaei Hem och Skola aktivt med WhatsApp som kommunikationskanal till föräldrarna. Föreningen upprätthåller 24 grupper:

  • Tio klassgrupper för föräldrar
  • Tre förskolegrupper
  • Nio grupper för de klubbar som ordnas av föreningen
  • En grupp för finskspråkiga föräldrar
  • En grupp för föräldrar med ett annat modersmål än svenska eller finska

I de tio klassgrupperna har vi publicerat de här spelreglerna:

Hej! Den här gruppen upprätthålls av Cygnaei Hem och Skola. Etikettsreglerna är: Håll en saklig och respektfull ton. Utpeka aldrig enskilda elever, lärare eller föräldrar. Inlägg som bryter mot reglerna raderas av Admin. Vi hoppas gruppen ska vara till nytta och glädje för alla, välkommen med!

Eftersom föreningen är grundaren av grupperna och agerar som Admin har vi möjlighet att dels följa med diskussionerna i grupperna, dels ingripa ifall någon diskussion bryter mot spelreglerna. Då föreningen ansvarar för klassgrupperna behöver ingen enskild klassförälder agera som diskussionsledare i den egna klassen.

De tio klassgrupperna ingår i communityn Hela Cygnaeus och det innebär att Admin kan skicka ut meddelanden till samtliga grupper. För de meddelandena har vi satt upp följande checklista och policy:

  1. Är informationen relevant för alla föräldrar? Om inte så ska informationen förmedlas via en annan kanal, eller bara till de klasser som berörs.
  2. Gäller meddelandet föreningen Cygnaei Hem och Skolas verksamhet? Om inte ska informationen förmedlas via en annan kanal.
  3. Handlar informationen om något annat än föreningens verksamhet? Också om informationen kan anses ha ett allmänintresse är tumregeln att informationen ska förmedlas via en annan kanal. I gränsfall ska Admin innan en eventuell publicering få grönt ljus av styrelsen för Cygnaei Hem och Skola.
  4. I de fall föreningen delar information från en extern aktör sker det alltid en gång och inga påminnelser skickas ut.