Cygnaei Hem och Skola r.f.

Vi jobbar för att under skolåret ordna eller understöda olika evenemang där lärare, föräldrar och elever kan komma samman. Tillsammans jobbar vi alla för fler glada barn och en stark gemenskap mellan föräldrar.

Hem och Skola - det är vi alla! Alla vi som har barn i Cygnaeus och som vill medverka för att deras skolår ska bli en minnesvärd upplevelse.

Det är inte bara klassombud, styrelse och andra aktiva som ska känna sig hemma i Hem och Skola, utan vi alla. Det är en trygghet för barnen när också föräldrarna känner varandra.

Klubbar
Hem och Skola står även i år för ett antal klubbar som ordnas i skolan efter skoltid. Läs mera.

Planeringskalender
Hem och Skola har också tagit på sig att stå för kostnaderna för den planeringskalender som elever i årskurs 3-4 får vid skolårets början, eftersom staden har stramat åt ekonomin. Kalendern innehåller både veckoplanering och viktiga datum under året.

Ettor
Hem och Skola arrangerar på våren en informationskväll för de blivande ettornas föräldrar, och står för de kepsar ettorna får varje år.

Kultur
Hem och Skola bidrar också med medel för böcker till biblioteket, för skådespelet på julfesten, för löner och stipendier till klubbledarna, för utgifter i samband med stafettkarnevalen och olika exkursioner, mm.

Till allt detta behövs det pengar. En av inkomstkällorna är medlemsavgiften på 15 euro/familj.

Vi ansöker också on medel från fonder och stiftelser samt samlar in pengar genom försäljning av bla kaffe och ätbart på skolans evenemang.

Är du intresserad av att hjälpa till, så kontakta oss gärna!

Med hopp om ett gott samarbete!

Hem och Skolas styrelse